Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům

Když nepracujete z počítače připojeného na síti UK, máte možnost využít tzv. vzdálený přístup. Vzdálený přístup umožňuje uživatelům využívat elektronické informační zdroje UK odkudkoliv - na základě ID / hesla (podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UK). Zdroje, které prezentuje tento Portál, jsou zpřístupněny pomocí dvou technologií:


Pro práci s e-zdroji odkudkoliv ("vzdálený přístup") můžete použít:

  1. tento Portál el. zdrojů - využijte odkazy "Vzdálený přístup (Shibboleth)" nebo "Vzdálený přístup (EZproxy)" uváděné u jednotlivých e-zdrojů
  2. Portál EZproxy


Návody pro vzdálený přístup: