Portál elektronických informačních zdrojů
 

SFX – inteligentní kontextové linkování

Linkovací server SFX (tzv. Link Resolver) Univerzity Karlovy zajišťuje pro studenty a zaměstnance služby propojení na plné texty dokumentů (a další doplňkové služby) z bibliografických, indexových, abstraktových databází a vyhledávacích služeb. Propojení probíhá prostřednictvím tzv. "tlačítka SFX" a jednotné nabídky knihovních služeb. Uživatel je ušetřen přecházení z databáze do databáze a hledáním té správné, ve které je daný dokument pro UK dostupný. V mnoha případech stačí využít jedinou databázi a v případě, že obsahuje pouze záznam hledaného článku (bez plného textu), je na správný zdroj automaticky naveden přes nabídku služeb SFX.

V současnosti tuto technologii podporují všechny hlavní informační zdroje, které má UK zakoupeny – (ProQuest, EBSCO, SpringerLink, ScienceDirect), Metalib, Nástroje el. časopisů a například i Google Scholar. Kompletní přehled zdrojů podporujících linkování na server SFX UK naleznete zde.

Služba v principu pracuje na základě technologie OpenURL, tedy perzistentního identifikátoru, který s sebou nese jedinečná metadata o hledaném dokumentu. Tato metadata jsou ze zdrojového systému (Ebscohost, Web of Science, Pubmed, Google Scholar aj.) odeslána do linkovacího serveru, který má ve své znalostní bázi uložené lokace plného textu (vc. doplňkových služeb). Linkovací server porovná dotaz s údaji ve znalostní bázi vygeneruje nabídku všech aktivních služeb a v přehledném menu je nabídne uživateli.


Služby SFX pro uživatele
  • Portály e-časopisů a e-knih UK
  • Propojení na plné texty článků, časopisů a knih napříč databázemi prostřednictvím "tlačítka SFX"
  • Vyhledání dostupnosti článků a propojení na plný text, či další služby přes Citation Linker
  • Služba bX - doporučování podobných, či příbuzných článků, které by uživatele mohly zajímat
  • Získání nejčtenějších článků oboru prostřednictvím služby bX Hot Articles
  • Propojení na elektronické časopisy, knihy a články prostřednictvím OpenURL
  • Propojení do centrálního katalogu UK na fyzické dokumenty

Služby SFX můžete najít pod tímto tlačítkem:

Některé systémy, bohužel, nedovolují použítí standardního tlačítka, služby SFX se proto nabízí také pod několika alternativními tlačítky, nebo pod textovým označením.

Další informace k SFX - popis fungování systému a jeho součástí, nápovědy, přehledy zdrojů a cílů SFX na UK, příklady nabídek, kontakt na podporu - najdete na informačních stránkách SFX na UK.