Charakteristika: multioborová plnotextová databáze e-časopisů
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ebsco Publishing
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Platforma, rozhraní: EBSCOhost
Podrobný popis:

Academic Search ULTIMATE je multiborovou akademickou plnotextovou databází zpřístupňující časopisy, magazíny, periodika, zprávy, zápisy, knihy a videa. Tisíce plnotextových časopisů v angličtině i jiných původních jazycích z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky umožní studentům a vědcům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy.

Seznam titulů

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ