Charakteristika: Komplexní a aktuální přehledy pěti právních disciplín. Přehledy dle zemí. Národní i mezinárodní právní rámec. Významní autoři.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Wolters Kluwer
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Právo
Podrobný popis:

IEL poskytuje praktické informace a cenný vhled do národních i mezinárodních právních rámců. IEL si klade za cíl reagovat na rostoucí potřebu komplexních, aktualizovaných a snadno dostupných informací o nejdůležitějších právních disciplínách. 

Následující encyklopedie jsou zpřístupněny:


Typ zdroje: referenční
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Petr Matička