Charakteristika: Bibliografická databáze z produkce The American Chemical Society s abstrakty. Přístup k plným textům ve formátu HTML a PDF u 10 fakultou předplacených časopisů včetně archívu.
Přímý přístup z: FAF, PřF
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: FAF, PřF
Producent: American Chemical Society
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
Podrobný popis:

Chemická databáze, která je od roku 1879 produkována The American Chemical Society. Přístup k plným textům ve formátu HTML a PDF k časopisům předplaceným v rámci konsorcia včetně archívu.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Radka Lukášová