Charakteristika: DOCALLIANCEFILMS.COM online portál Doc Alliance for Video.
Přímý přístup z:
Producent: Doc Alliance Films
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Divadlo, film, tanec
Podrobný popis:

Přístup: Studentům Katedra filmových studií FF UK je streaming přístupný v Knihovně FF UK po zalogování knihovníkem individuálně v PC studovně nebo v týmové studovně.

Doc Alliance je online platforma pro distribuci dokumentárních a experimentálních filmů, kterou vytvořila nová iniciativa pro dokumentární filmy DOC ALLIANCE. Doc Alliance je asociace, která vznikla jako výsledek spolupráce pěti klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu - CPH:DOX Copenhagen, DOK Leipzig, MFDF Jihlava, Planete Doc Review Warsaw a VISIONS DU REEL Nyon. Jejím cílem je propagace autorských dokumentárních filmů na všeobecném trhu, který je méně propustný jejich oběhu a komercializaci, a systematická podpora distribuce dokumentárních filmů skrze festivalové trhy a online platformu.

 


Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Václav Trunec