Charakteristika: Databáze ke studiu řeckých a latinských textů.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Producent: Kabinet klasických studií Masarykovy univerzity v Brně
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství, Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie, Hudba, Jazyk, lingvistika a literatura (Počítačová lingvistika), Umění, architektura, muzeologie
Podrobný popis:

Přístup: po předchozí registraci

Portál zpřístupňuje několik desítek databází z oborů: klasická filologie, medievistika, neolatinistika, biblistika, historie, teologie a církevní dějiny, filozofie, literární věda, dějiny umění a muzikologie (seznam databází).

Nutným předpokladem pro využití tohoto portálu je registrace uživatele serveru s přiděleným heslem. Registrován může být koncový uživatel – fyzická osoba. Server Litterae Ante Portas zajišťuje Ústav klasických studií FF MU a je součástí konsorciálního projektu ELIZA. Podrobné informace o obsahu tohoto zdroje a možnostech/podmínkách jeho využívání jsou dostupné na webových stránkách portálu.

Pro zadávání řeckých hledacích řetězců přepínejte na řeckou klávesnici pomocí kombinace Alt+Shift VLEVO na klávesnici. Tento dvojhmat přepíná cyklicky mezi českou, US a řeckou klávesnicí, proto ho někdy musíte aplikovat dvakrát, aby byla dostupná alfabeta. U některých zdrojů je druhá možnost je zadávat řecké řetězce v české klávesnici v kódování Betacode.

Upozornění pro FF UK: Thesaurus Linguae Graecae (TLG) využívejte přes licenční přístup FF, na portále je zakoupena jen jedna současně běžící licenci a v jednom okamžiku ji může používat pouze jediný z uživatelů portálu. Děkujeme.


Typ zdroje: portál
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Václav Trunec