Charakteristika: Vyhledávací rozhraní firmy Ovid, které zprostředkovává přístup k mnoha bibliografickým databázím, plným textům e-časopisů i e-knih.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova, CTS, FAF, FSV, Jinonice, LFHK, LFP, MFF, PřF, 1. LF, 2. LF, 3. LF
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: Ovid Technologies
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
E-knihy: Tituly v Portálu e-knih
Databáze, kolekce:
Podrobný popis:

Kromě výše uvedených kolekcí jsou samostatně předpláceny také časopisy:

Vyhledávací rozhraní firmy Ovid, které zprostředkovává přístup k mnoha bibliografickým databázím, plným textům e-časopisů i e-knih. Informace pro nastavení vzdáleného přístupu via Shibboleth pro OvidSP - netýká se přístupu přes EZproxy.

Interaktivní návod pro práci s rozhraním OvidSP. Je nutné mít nainstalován Flash player verze 10.2 a vyšší a před začátkem rozkliknout odkaz vlevo nahoře. 

Časopisy jsou dostupné prostřednictvím mobilní aplikace Ovid Today (iOS a Android).

 


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba:  Podpora PEZ