Charakteristika: Databáze obsahuje (s výjimkou děl Tomáše Akvinského) celou knižní ediční řadu Patrologiae Cursus Completus - Patrologia Latina (J.P.Migne, 1855 - 1877), tedy patristickou a středověkou latinsky psanou literaturu zvláště teologického zaměření (do roku 1216).
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Filozofie a náboženství
Podrobný popis:

Databáze obsahuje (s výjimkou děl Tomáše Akvinského) celou knižní ediční řadu Patrologiae Cursus Completus - Patrologia Latina (J.P.Migne, 1855 - 1877), tedy patristickou a středověkou latinsky psanou literaturu zvláště teologického zaměření (do roku 1216).


Kontaktní osoba: Petr Urválek