Charakteristika: BioOne FullText je kolekce plnotextových časopisů z oblasti biologie a ekologie. Tyto tituly jsou vydávané odbornými asociacemi a dosud byly dostupné pouze v tištěné podobě. Články v elektronické verzi jsou většinou přístupné dříve, než vyjdou tiskem.
Přímý přístup z: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (EZproxy) pro?: Univerzita Karlova
Vzdálený přístup (Shibboleth) pro?: Univerzita Karlova
Producent: BioOne
Dostupnost do: 31.12.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: Biologické vědy
E-časopisy: Tituly v Portálu e-časopisů
Podrobný popis:

BioOne FullText je jedinečná kolekce vědeckých časopisů z oblasti biologie s vysokým impakt faktorem z oblasti biologie, ekologie a environmentalistiky.

Databáze je plně prohledavatelná kolekce plnotextových časopisů z oblasti biologie a ekologie. Tyto tituly jsou vydávané odbornými asociacemi a dosud byly dostupné pouze v tištěné podobě. Články v elektronické verzi jsou většinou přístupné dříve, než vyjdou tiskem.

Časopisy jsou dostupné také pro externí registrované uživatele.

Přístup k tomuto zdroji byl podpořen z prostředků projektu CzechELib.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Bc. Radka Lukášová