Užitečné odkazy

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Užitečný odkaz  DigiBooks – digitálna knižnica pre nevidiacich  [přímý přístup]  – digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé
Užitečný odkaz  ERIH PLUS  [přímý přístup]  – katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd
Užitečný odkaz  Google Scholar  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborový vyhledávač odborné literatury
Užitečný odkaz  Jednotná informační brána (JIB)  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – rozhraní pro souběžné vyhledání v českých i zahraničních informačních. zdrojích.
Užitečný odkaz  Knihy Google  [přímý přístup]  – multioborový vyhledávač e-knih
Užitečný odkaz  Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV)  [přímý přístup]  – vyhledávací portál z oblasti knihovnictví a informační vědy
Užitečný odkaz  Oborová brána Právo  [přímý přístup]  – vyhledávací portál z oblasti práva
Užitečný odkaz  WikiSkripta  [přímý přístup]  – open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství
Užitečný odkaz  WikiSofia  [přímý přístup]  – open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd