Lékařství

Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Předplacený zdroj  American Association for Cancer Research Publications  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny
Předplacený zdroj  Annual Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie
Volně dostupný zdroj  Atlases - PATHOLOGY IMAGES  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – kolekce histologických snímků
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Biomed Central  [přímý přístup] Free  – databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny
Volně dostupný zdroj  bioRxiv  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti biologických věd
Předplacený zdroj  BMJ Journals Online Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  ClinicalKey Student  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Elsevier eLibrary  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  ESASO Course Series  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce e-knih z oblasti očního lékařství
Předplacený zdroj  Evidence-Based Medicine Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce databází na platformě Ovid pro medicínu založenou na důkazech
Předplacený zdroj  Karger Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – e-časopisy z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Lippincott, Williams & Wilkins Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  LIVIVO  [přímý přístup] Free  – vyhledávací služba pro oblast přírodních věd
Předplacený zdroj  MEDLINE  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  MEDLINE Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Merck Manuals  [přímý přístup] Free  – online referenční příručka pro lékařství
Předplacený zdroj  Micromedex  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti chemie a lékařství
Předplacený zdroj  Oxford Journals Online Full Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová plnotextová kolekce e-časopisů
Předplacený zdroj  Oxford Medicine Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Pablikado  [ | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze převážně českých e-knih
Předplacený zdroj  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze článků ze všech oborů biologie i věd souvisejících
Předplacený zdroj  ProQuest Hospital Premium Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Publi eCUNI  [ | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – české e-knihy a multimediální knihy
Volně dostupný zdroj  PubMed  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free  – bibliografická databáze z oblasti medicíny
Předplacený zdroj  Thieme MedOne Education  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce titulů e-knih (atlasů a učebnic) od nakladatelství Thieme
Volně dostupný zdroj  TOXNET  [přímý přístup] Free  – soubor bibliografických a faktografických databází informací z oblasti toxikologie a chemie
Předplacený zdroj  UpToDate Anywhere  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti lékařství
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný