CERGE

Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Předplacený zdroj  Balkan Insight  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu
Předplacený zdroj  Business Source Ultimate  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Předplacený zdroj  Cambridge Core  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová kolekce e-knih
Předplacený zdroj  DSI - All That Stats  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – statistická databáze z oblasti financí a průmyslu
Předplacený zdroj  EBSCO eBooks  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze e-knih
Předplacený zdroj  EBSCOhost  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – jednotné rozhraní vědeckých databází EBSCO
Předplacený zdroj  EconLit with Full Text  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd
Předplacený zdroj  EIU Country Data  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze ekonomických ukazatelů
Předplacený zdroj  Emerald  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství
Předplacený zdroj  Gale Virtual Reference Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová kolekce encyklopedií
Předplacený zdroj  Journal Citation Reports  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů
Předplacený zdroj  JSTOR  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd
Předplacený zdroj  Literature Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti anglické a americké literatury
Předplacený zdroj  OECD iLibrary  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextové databáze knih, periodik, tabulek a grafů
Předplacený zdroj  Oxford English Dictionary Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – online verze výkladového slovníku OED
Předplacený zdroj  Oxford Journals Online Full Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová plnotextová kolekce e-časopisů
Metazdroj  Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – katalog e-časopisů dostupných na Univerzitě Karlově
Předplacený zdroj  ProQuest Central  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová fulltextová databáze vědecké literatury
Předplacený zdroj  ProQuest Hospital Premium Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti přírodních věd
Předplacený zdroj  ProQuest Technology Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti techniky a inženýrství
Předplacený zdroj  Regional Business News  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze regionálních obchodních publikací USA a Kanady
Předplacený zdroj  ScienceDirect  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  ScienceDirect - Handbooks in Economics  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – referenční příručky pro oblast ekonomie
Předplacený zdroj  Scopus  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová bibliografická a citační databáze
Předplacený zdroj  SpringerLink  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  Taylor & Francis Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborové fulltextové kolekce e-časopisů
Předplacený zdroj  The Chicago Manual of Style Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – manuál citačního stylu
Metazdroj  UKAŽ  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy
Předplacený zdroj  Ulrichsweb  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová bibliografická databáze časopisů (tištěných i elektronických)
Předplacený zdroj  Web of Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová bibliografická a citační databáze
Předplacený zdroj  Wiley Online Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj