Abecední seznam zdrojů

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [Ch] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Celkový počet zdrojů: 194
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Volně dostupný zdroj  abART  [přímý přístup] Free  – databáze informací o současném českém a slovenském výtvarném umění
Předplacený zdroj  Academic Search Ultimate  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů
Předplacený zdroj  ACM Digital Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – digitální knihovna z oblasti výpočetní techniky
Předplacený zdroj  ACS Publications  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze e-časopisů z oblasti chemie
Předplacený zdroj  American Association for Cancer Research Publications  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce časopisů z oblasti výzkumu rakoviny
Zkušební zdroj  American College of Radiology (ACR)  [přímý přístup] Free-trial  – databáze a on-line kurzy zaměřené na radiologii
Předplacený zdroj  American Institute of Physics – Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z obastli fyziky a příbuzných věd
Předplacený zdroj  American Mathematical Society Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti matematiky
Předplacený zdroj  American Physical Society e-Journals - APS ALL  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti fyziky a příbuzných věd
Předplacený zdroj  AMS Journals Online - American Meteorological Society  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti meteorologie, klimatologie a hydrologie
Předplacený zdroj  Annual Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti biomedicíny, přírodních věd, fyziky, sociálních věd a ekonomie
Předplacený zdroj  Anopress  [přímý přístup]  – fulltextová databáze textů z českých médií
Volně dostupný zdroj  Artstor Digital Library (OA)  [přímý přístup] Free  – volně přístupné obrázky, videa, dokumenty a audio nahrávky
Volně dostupný zdroj  arXiv.org  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti fyziky, matematiky a výpočetní vědy
Předplacený zdroj  ASPI  [přímý přístup]  – faktografická databáze z oblasti práva
Předplacený zdroj  ATLA Religion Database with ATLASerials  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – databáze z oblasti filozofie a náboženství
Volně dostupný zdroj  Atlases - PATHOLOGY IMAGES  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – kolekce histologických snímků
Předplacený zdroj  Balkan Insight  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – zpravodajský portál se zaměřením na region západního Balkánu
Předplacený zdroj  Beck Online CZ  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze českých právních předpisů, judikatur a odborné literatury z oblasti práva
Volně dostupný zdroj  Bibliographia medica Čechoslovaca  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Biodiversity Heritage Library  [přímý přístup] Free  – databáze digitalizované literatury z oblasti biodiverzity
Předplacený zdroj  Biological Abstracts  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti biologických věd a medicíny
Volně dostupný zdroj  Biomed Central  [přímý přístup] Free  – databáze open access e-časopisů z oblasti biologických věd a medicíny
Předplacený zdroj  BioOne Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze e-časopisů z oblasti biologických věd, ekologie a environmentálních studií
Volně dostupný zdroj  bioRxiv  [přímý přístup] Free  – open access repozitář z oblasti biologických věd
Volně dostupný zdroj  BITRA - Bibliography of Interpreting and Translation  [přímý přístup] Free  – bibliografická translatologická databáze
Předplacený zdroj  BMJ Journals Online Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  BOOKPORT  [vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze českých e-knih
Předplacený zdroj  Brepolis Latin Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – kolekce fulltextových databází z oblasti lingvistiky, filozofie a náboženství
Předplacený zdroj  Brill Online Books and Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů a e-knih z oblasti filozofie a náboženství
Předplacený zdroj  Business Source Ultimate  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Předplacený zdroj  Cambridge Core  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová kolekce e-knih
Volně dostupný zdroj  Cambridge Open  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  CEEOL  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  CEJSH  [přímý přístup] Free  – databáze abstraktů a článků pokrývající oblast společenských a humanitních věd
Citační manažer  Citace PRO Free  [ | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – citační manažer a online generátor citací
Citační manažer  Citace PRO Plus  [vzdálený přístup (Shibboleth)]  – citační manažer a online generátor citací
Metazdroj  Citation Linker  [přímý přístup]  – multioborový vyhledávač vědeckých článků
Předplacený zdroj  Classical Scores Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – vybrané kolekce z oblasti hudby
Volně dostupný zdroj  Classiques des sciences sociales  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna volně dostupných e-knih z oblasti sociálních a humanitních věd
Předplacený zdroj  ClinicalKey Student  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Communication & Mass Media Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti mediálních studií
Volně dostupný zdroj  Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ)  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti matematiky
Volně dostupný zdroj  Česká národní bibliografie  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze dokumentů vydaných v České republice
Volně dostupný zdroj  Český národní korpus  [přímý přístup] Free  – soubor jazykových korpusů
Předplacený zdroj  Dictionary of Old English  [přímý přístup]  – slovník staré angličtiny
Volně dostupný zdroj  DigiBooks – digitálna knižnica pre nevidiacich  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna českých a slovenských textů pro nevidomé
Předplacený zdroj  Digital Karl Barth Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti teologie
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Arna Nováka  [přímý přístup] Free  – fulltextová databáze z oblasti historie a literární vědy
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Kramerius Fakulty sociálních věd UK  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti sociálních věd
Volně dostupný zdroj  Digitální knihovna Pedagogické fakulty UK  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání
Volně dostupný zdroj  Digitální repozitář UK  [přímý přístup] Free  – digitální repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy
Volně dostupný zdroj  Digitální univerzitní repozitář  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – institucionální digitální repozitář Univerzity Karlovy
Předplacený zdroj  Digizeitschriften  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová databáze německých digitalizovaných časopisů
Volně dostupný zdroj  Digizeitschriften Open Access  [přímý přístup] Free  – multioborová kolekce německých digitalizovaných časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Books (DOAB)  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-knih
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Journals (DOAJ)  [přímý přístup] Free  – multioborová databáze open access e-časopisů
Volně dostupný zdroj  Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze open access e-časopisů a dalších zdrojů
Předplacený zdroj  DSI - All That Stats  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – statistická databáze z oblasti financí a průmyslu
Předplacený zdroj  EastView  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – databáze denního tisku a vědeckých článků z Ruska, baltských států a dalších postsovětských zemí
Předplacený zdroj  EBSCO eBooks  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze e-knih
Předplacený zdroj  EBSCOhost  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – jednotné rozhraní vědeckých databází EBSCO
Volně dostupný zdroj  EBSCO Open Dissertations  [přímý přístup] Free  – multioborová bibliografická databáze diplomových a disertačních prací
Volně dostupný zdroj  EcoMonitor  [přímý přístup] Free  – fulltextová databáze článků o životním prostředí
Předplacený zdroj  EconLit with Full Text  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti ekonomických věd
Předplacený zdroj  EIU Country Data  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze ekonomických ukazatelů
Volně dostupný zdroj  Elektronický meteorologický slovník  [přímý přístup] Free  – výkladový a terminologický meteorologický slovník
Předplacený zdroj  Elsevier eLibrary  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Emerald  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce vybraných e-časopisů z oblasti managementu a inženýrství
Předplacený zdroj  EMIS Intelligence  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Volně dostupný zdroj  ERIC - Education Resources Information Center  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna z oblasti výchovy a vzdělávání
Volně dostupný zdroj  ERIH PLUS  [přímý přístup] Free  – katalog vědeckých e-časopisů z oblasti společenských a humanitních věd
Předplacený zdroj  ESASO Course Series  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce e-knih z oblasti očního lékařství
Předplacený zdroj  Essential Science Indicators  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová analytická databáze bibliometrických ukazatelů
Volně dostupný zdroj  European Views of the Americas: 1493 to 1750  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze evropské historické literatury týkající se Ameriky
Volně dostupný zdroj  Eurostat  [přímý přístup] Free  – faktografická statistická databáze
Předplacený zdroj  Evidence-Based Medicine Reviews  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce databází na platformě Ovid pro medicínu založenou na důkazech
Metazdroj  EZB - Electronic Journals Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborový katalog e-časopisů
Předplacený zdroj  Factiva  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti ekonomických věd a obchodu
Předplacený zdroj  Gale Literary Sources  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – literární databáze vydavatelství Gale
Předplacený zdroj  Gale Virtual Reference Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová kolekce encyklopedií
Volně dostupný zdroj  Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE)  [přímý přístup] Free  – česká bibliografická databáze z oblasti geografie
Předplacený zdroj  GeoRef  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti geologie a geografie
Předplacený zdroj  GeoScienceWorld  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti geografie, geologie a vědách o zemi
Metazdroj  Google Scholar  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborový vyhledávač odborné literatury
Volně dostupný zdroj  GreenFILE  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti ochrany životního prostředí
Předplacený zdroj  Handbook of Porphyrin Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – kolekce příruček z oblasti chemie a fyziky
Předplacený zdroj  HeinOnline  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti práva
Volně dostupný zdroj  HighWire Free Online Full-text Articles  [přímý přístup] Free  – multioborový archiv volně dostupných vědeckých článků
Předplacený zdroj  Humanities Source Ultimate  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti společenských a humanitních věd
Volně dostupný zdroj  ChemicalRegister  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze dodavatelů chemických látek
Volně dostupný zdroj  Chemspider  [přímý přístup] Free  – faktografická databáze z oblasti chemie
Volně dostupný zdroj  ChemWeb  [přímý přístup] Free  – Portál s literaturou z oblasti chemie a přidružených oborů.
Volně dostupný zdroj  ICPSR  [přímý přístup] Free  – datový repozitář z oblasti sociálních věd
Předplacený zdroj  IEEE/IET Electronic Library (IEL)  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti inženýrství a techniky
Volně dostupný zdroj  Index Theologicus (IxTheo)  [přímý přístup] Free  – mezinárodní bibliografie teologie a náboženství
Předplacený zdroj  Infobanka ČTK  [přímý přístup]  – soubor fulltextových databází aktuálního českého zpravodajství
Volně dostupný zdroj  International Relations and Area Studies Gateway (IREON)  [přímý přístup] Free  – databáze z oblasti mezinárodních vztahů
Předplacený zdroj  IOPscience  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – kolekce e-časopisů z oblasti přírodních a technických věd a lékařství
Předplacený zdroj  Journal Citation Reports  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová faktografická databáze bibliometrických ukazatelů
Předplacený zdroj  JSTOR  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – soubor kolekcí e-časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, společenských a humanitních věd
Předplacený zdroj  Karger Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – e-časopisy z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Kluwer Law Online Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-časopisů z oblasti práva
Metazdroj  Knihy Google  [přímý přístup]  – multioborový vyhledávač e-knih
Předplacený zdroj  Korean Studies Information Service System (KISS)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová fulltextová databáze vědeckých publikací v korejštině
Předplacený zdroj  Legal Source  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti práva
Zkušební zdroj  LexisNexis  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free-trial  – zprávy, obchodní a právní informace
Volně dostupný zdroj  Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze z oblasti informační vědy a knihovnictví
Předplacený zdroj  Library & Information Science Source (LISS)  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy
Předplacený zdroj  Library Press Display  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze denního tisku
Volně dostupný zdroj  LINDAT/CLARIN  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – digitální repozitář lingvistických dat a nástrojů
Předplacený zdroj  Lippincott, Williams & Wilkins Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextové kolekce e-časopisů na platformě Ovid z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Literature Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti anglické a americké literatury
Metazdroj  LIVIVO  [přímý přístup]  – vyhledávací služba pro oblast přírodních věd
Volně dostupný zdroj  Manuscriptorium  [přímý přístup] Free  – multioborová digitální knihovna starých a vzácných tisků
Předplacený zdroj  MathSciNet  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – bibliografická databáze z oblasti matematiky
Předplacený zdroj  MEDLINE  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – bibliografická databáze na platformě Ovid z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  MEDLINE Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Merck Manuals  [přímý přístup] Free  – online referenční příručka pro lékařství
Předplacený zdroj  Micromedex  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti chemie a lékařství
Předplacený zdroj  Newton Media Monitoring  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze vybraných zpráv a článků z českého tisku
Předplacený zdroj  Newton Media Search  [vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextový archiv mediálních zpráv z České republiky
Volně dostupný zdroj  OAPEN Library  [přímý přístup] Free  – open access databáze recenzovaných knih z oblasti (nejen) humanitních a sociálních věd
Metazdroj  Oborová brána Knihovnictví a informační věda (KIV)  [přímý přístup]  – vyhledávací portál z oblasti knihovnictví a informační vědy
Předplacený zdroj  OECD iLibrary  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextové databáze knih, periodik, tabulek a grafů
Volně dostupný zdroj  Oficiální dokumenty OSN (ODS)  [přímý přístup] Free  – elektronický archiv dokumentů publikovaných Spojenými národy
Volně dostupný zdroj  Online-Catalogue of the Library of Institute for Theology and Peace  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze zaměřená širokospektrálně na oblast míru a teologické etiky, filozofie, politologie, sociologie a mezinárodního práva
Předplacený zdroj  Online Egyptological Bibliography (OEB)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – bibliografická databáze egyptologické literatury
Volně dostupný zdroj  OpenAIRE  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free  – agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů
Předplacený zdroj  Open Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová digitální knihovna e-knih
Zkušební zdroj  Ovid Emcare with Ovid Nursing Full Text+  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)] Free-trial  – databáze zaměřená na ošetřovatelství, zdravotnické a pečovatelské profese
Předplacený zdroj  Oxford English Dictionary Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – online verze výkladového slovníku OED
Předplacený zdroj  Oxford Handbooks Online Law  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce e-knih z oblasti práva
Předplacený zdroj  Oxford Journals Online Full Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová plnotextová kolekce e-časopisů
Předplacený zdroj  Oxford Medicine Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce e-knih z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  Oxford Scholarship Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – e-knihy Oxford University Press
Volně dostupný zdroj  Persée  [přímý přístup] Free  – open access archiv francouzských časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd
Předplacený zdroj  Political Science Complete  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze publikací z oblasti politických věd
Metazdroj  Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – katalog e-časopisů dostupných na Univerzitě Karlově
Metazdroj  Portál elektronických knih Univerzity Karlovy  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – katalog e-knih dostupných na Univerzitě Karlově
Předplacený zdroj  Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze článků ze všech oborů biologie i věd souvisejících
Předplacený zdroj  ProQuest Central  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová fulltextová databáze vědecké literatury
Předplacený zdroj  ProQuest Ebook Central  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová databáze akademických e-knih
Předplacený zdroj  ProQuest Hospital Premium Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti lékařství
Předplacený zdroj  ProQuest Natural Science Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti přírodních věd
Předplacený zdroj  ProQuest Technology Collection  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová databáze z oblasti techniky a inženýrství
Předplacený zdroj  PsycARTICLES  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze z oblasti psychologie
Předplacený zdroj  PsycINFO  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – bibliografická databáze z oblasti psychologie a souvisejících oborů
Předplacený zdroj  Publi eCUNI  [ | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – české e-knihy a multimediální knihy
Volně dostupný zdroj  PubMed  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)] Free  – bibliografická databáze z oblasti medicíny
Volně dostupný zdroj  RAMBI (The Index of Articles on Jewish Studies)  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze článků z oblasti židovství
Předplacený zdroj  RDA Toolkit  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – online sada nástrojů pro práci s katalogizačními pravidly RDA
Předplacený zdroj  Reaxys  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – soubor tří databází: CrossFire Beilstein, CrossFire Gmelin a Patent Chemistry Database
Předplacený zdroj  Regional Business News  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze regionálních obchodních publikací USA a Kanady
Volně dostupný zdroj  RePEc (Research Papers in Economics)  [přímý přístup] Free  – digitální knihovna zaměřená na ekonomii a příbuzné obory.
Volně dostupný zdroj  Répertoire International des Sources Musicales (RISM)  [přímý přístup] Free  – katalog písemných hudebních pramenů a rukopisů
Volně dostupný zdroj  Repozitáře  [] Free  – digitální repozitáře na UK
Volně dostupný zdroj  Repozitář závěrečných prací  [přímý přístup] Free  – open access repozitář závěrečných prací obhájených na Univerzitě Karlově po roce 2006
Předplacený zdroj  Royal Society of Chemistry  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze periodik z oblasti chemie vydávaných nakladatelstvím Royal Society of Chemistry
Předplacený zdroj  SAGE Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze časopisů nakladatelství Sage
Předplacený zdroj  SAGE Knowledge  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – kolekce vybraných referenčních příruček z oblasti politických věd, mezinárodních vztahů
Předplacený zdroj  ScienceDirect  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  ScienceDirect - Handbooks in Economics  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – referenční příručky pro oblast ekonomie
Předplacený zdroj  SciFinder N (Chemical Abstracts)  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – bibliografická a faktografická databáze z oblasti chemie
Volně dostupný zdroj  SCOAP3 repository  [přímý přístup] Free  – open access repozitář článků z oblasti jaderné a subjaderné fyziky
Předplacený zdroj  Scopus  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová bibliografická a citační databáze
Předplacený zdroj  SIAM Journals  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – fulltextová kolekce recenzovaných časopisů z oblasti aplikované matematiky a počítačové vědy
Předplacený zdroj  Siku Quanshu  []  – elektronická verze čínské encyklopedie
Volně dostupný zdroj  Social Science Research Network (SSRN)  [přímý přístup] Free  – open access repozitář informačních zdrojů pro oblast sociálních věd
Předplacený zdroj  SocINDEX with Full Text  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze pro oblast sociologie
Předplacený zdroj  SPORTDiscus with Full Text  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová databáze zaměřená na oblast sportu, zdraví a tělesné kondice
Předplacený zdroj  SpringerLink  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
Předplacený zdroj  Synthesis Lecture on Artificial Intelligence and Machine Learning  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – edice přednášek z oblasti umělé inteligence a strojového učení
Předplacený zdroj  Taylor & Francis Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborové fulltextové kolekce e-časopisů
Volně dostupný zdroj  Teacher Reference Center (TRC)  [přímý přístup] Free  – bibliografická databáze pro oblast výchovy a vzdělávání
Předplacený zdroj  The Chicago Manual of Style Online  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – manuál citačního stylu
Volně dostupný zdroj  The Chinese Christian Texts Database (CCT-Database)  [přímý přístup] Free  – databáze primárních a sekundárních zdrojů na téma kontaktů mezi Evropou a Čínou
Předplacený zdroj  Thesaurus Linguae Latinae  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – encyklopedická databáze založená na stejnojmenném tištěném slovníku
Předplacený zdroj  Thieme MedOne Education  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – fulltextová kolekce titulů e-knih (atlasů a učebnic) od nakladatelství Thieme
Volně dostupný zdroj  TOXNET  [přímý přístup] Free  – soubor bibliografických a faktografických databází informací z oblasti toxikologie a chemie
Metazdroj  UKAŽ  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – centrální vyhledávací služba Univerzity Karlovy
Předplacený zdroj  Ulrichsweb  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – multioborová bibliografická databáze časopisů (tištěných i elektronických)
Předplacený zdroj  UpToDate Anywhere  [přímý přístup | vzdálený přístup (EZproxy)]  – faktografická databáze z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  Virtuální studovna Divadelního ústavu  [přímý přístup] Free  – jednotné rozhraní k databázím z oblasti divadla
Předplacený zdroj  Web of Science  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová bibliografická a citační databáze
Volně dostupný zdroj  WikiSkripta  [přímý přístup] Free  – open access portál studijních materiálů z oblasti lékařství
Volně dostupný zdroj  WikiSofia  [přímý přístup] Free  – open access portál studijních materiálů z oblasti humanitních věd
Předplacený zdroj  Wiley Online Library  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček
Předplacený zdroj  zbMATH  [přímý přístup]  – bibliografická databáze z oblasti matematiky, aplikované matematiky a historie matematiky
Předplacený zdroj  Zoological Record  [přímý přístup | vzdálený přístup (Shibboleth)]  – bibliografická databáze z oblasti zoologie
Citační manažer  Zotero  [přímý přístup]  – citační manažer
Legenda Předplacený zdroj – Předplacený zdroj Metazdroj – Metazdroj Zkušební zdroj – Zkušební zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
TOP - nahoru